Den ständiga följeslagaren

Hur viktigt är det egentligen att känna till sin omgivning?

Ovan ställda fråga är svår att ge ett entydigt svar på. Det beror på tid, plats och situation där hänsyn behöver tas till såväl individuella som kollektiva aspekter. Det finns heller ingen tydlig väg att gå när det kommer till insamling av information. Ibland sker allting till och med tämligen omedvetet där naturen helt enkelt får ha sin gång. Vad, vem eller vilka som ansvarar för det som är värt att veta förblir också det ovisst.

Känner du till?

Människan är en historieberättande varelse där det som händer runt omkring alltid likt en löpeld har en förmåga att spridas vidare. Det är i grund och botten ett slags budskap som går mellan en eller fler avsändare till en eller flera mottagare. Hur det här förhåller sig varierar kraftigt eftersom budskapen kan vara av väldigt olika karaktär. Det har historiskt sett visat sig vara en vital del i mänsklighetens förmåga att föra sina gener vidare. Att få reda på det som händer runt omkring gemene man är ett sätt att få upplysningar och på så vis undvika faror eller andra fallgropar. Det här har genom historiens gång sett ut på ett tämligen varierande sätt eftersom det gäller att se till den aktuella tiden. I grund och botten handlar det i teorin om samma tanke men där tillvägagångssättet i praktiken förhållit sig på olika sätt.

De naturliga redskapen

Den innovativa människan må ha skapat flertalet materiella ting som på flera olika sätt gjort global skillnad. När allt kommer omkring är det trots allt information och kommunikation som varit de mest vitala verktygen för vår överlevnad. De fungerar som grundbultar i nyhetsflödet och hjälper till mångt och mycket till med att uppdatera oss. De ska likt Nabos fastighetsförvaltning fungera proffsigt, tidseffektivt och långsiktigt.

Nyhetens värde baseras till mångt och mycket på avsändarens samt mottagarens väg förbi det ständigt omkringliggande bruset.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *