Tekniska nyheter

Vi lever i en tid av ständig teknisk och digital utveckling. Då vi är beroende av teknik, och använder den i våra vardagliga liv, är de tekniska nyheterna både av intresse av oss som privatpersoner, men också utifrån en större samhällsbild.

Tekniknyheter för privatpersoner

De flesta har idag både en dator, en mobiltelefon och en surfplatta. I Sverige är det svårt att leva utan dator eller mobiltelefon, då samhället är uppbyggt kring tekniken. De flesta privatpersoner använder sin mobiltelefon varje dag, ibland flera timmar per dag, och då blir nyheter inom teknik av intresse för de flesta.

Smartmobilen, smartphone, är mobiltelfoner med en inbyggd handdator som vi både kan surfa och filma med. När smartphonen kom genom Blackberry och iPhone under 00-talet blev det både en stor nyhet och en teknisk minirevolution. Idag är det den vanligaste slags mobilen och det är mycket få som köper en mobiltelefon som inte också har en tryckskärm.

Varje år kommer de stora teknikföretagen ut med nya mobiltelefoner, datorer och surfplattor. När en ny modell lanseras brukar det bli en stor nyhet, både inom teknikvärlden där de tekniska finesserna analyseras, men också i vanliga media då slutkonsumenten är den vanliga medborgaren. Idag kan också appar skapa nyheter, särskilt appar som underlättar vårt vardagsliv eller appar som samlar data om oss. Tekniknyheter har blivit konsumentnyheter.

Tekniknyheter för samhället

Nästan allt i samhället är uppbyggt med digital teknik, särskilt i Sverige. Den digitala tekniken underlättar mycket för medborgaren; med en klick kan en svensk både swicha pengar till en bekant och deklarera på skatteverkets hemsida. Nyheter inom teknik handlar också om möjligheten till övervakning av samhällsmedborgare; om hur Kina övervakar sina medborgare och hur A.I., artificiell intelligens, kan underlätta vårt vardagsliv, men också vara ett hot mot oss. Idag är tekniknyheter också en förevisning om det framtida samhället och något som både media och politiker noggrant följer med i.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *